حرف امروز

گاهی که آسمان ابری میشود

خورشیدِ داغ گم می شود

گاهی که هرم گرما میشکند

انگار خدا نزدیک میشود

گاهی که خواب گم می شود  

چشمان خمار خواب و بیتاب دوست میشود

دستان به آسمان می رود  

مهتاب را نشان میدهد  

گاهی که مست میشوم

از خود هست میشوم

دل بیتاب و گم می شود

فریاد می زنم در سکوت

نامت شفایم می شود .

30 خرداد نود و یک

(خودش میداند کیست من نمیدانم)

/ 0 نظر / 12 بازدید