/ 5 نظر / 12 بازدید
هدی

موهای جالب بود هرچند در فهم من نگنجید که پیامش چیست؟ آپم خواستید سری بزنید[لبخند]

فرفره

یه عکس جهت معرفی وبلاگ و نویسنده و به عنوان مطلب نخستین موفق عمل کرد

هادی صداقت

شادی خود را وابسته به هیچ چیز مکن تا همواره شاد باشی

هادی صداقت

واقعا چی بگه آدم؟عکسایی که گذاشتین مغز آدمو هنگ میکنه

هادی صداقت

[وحشتناک]