دنیای ادمها

دنیای ادمها

دنیای بی معنی است

دنیای صد رنگی است

دنیای توخالیست

دنیای ادمها

با خنده و شادیش

با درد و بی دریش

با شیرینی و تلخیش

دنیای پوشالیست

دنیای دلقکهاست

دنیای تقلید و تکرار

دنیای فریاد است

از دردِ نا پیداست .

.................................

15 فروردین 92

/ 1 نظر / 25 بازدید
هادی صداقت

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم