ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان که میرسد ,خدای نکند خلقی کاری در اداره ایی داشته باشد.کارمندان که 9 صبح تشریف فرما میشوند و با حالی روزه دار و رنگ پریده خلق را فراموش کرده و حق را چسبیده ,واگر انسانی یافت شود شاید لطف او شامل حالت گردد و ممدی رساند تا کارت پیش رود و به پس از ماه رمضان نکشد . به جای اوراق و نامه و زونکنها, مفاتیح است و قران بر میزها گشوده ,و سر به نیایش همه برداشته .انگار که محو جمال حقند و خلقی در کارنیست ,و انگار که همه معتکف در اداراتند تا ثواب اخروی خویش را فزون گردانند, و از مال دنیا فقط به حقوق ماه و بن رمضان و اضافه کاری ناکرده بسنده کرده اند. ساعت که 12 می شود همه رو به سوی نماز جماعت می روند تا صف حاج آقای معظم را سریعتر پر کنند و نماز اول وقت را که روایت است به نوعی نماز اول وقت به امامت امام غایب است به پا دارند . نوافل نماز فراموش نمی شود و تا قریب ساعت یک و نیم نماز جماعتی در ادارات بر پاست که انگار تارکان دنیایند, و این اداره جات محل نمازیست که خلق در آن صرفا در صف نماز جماعت معنا دارد و آنان که در صفوف پیوسته نیستند هیچند و به چشم نمی آیند . ساعت که به دو نزدیک می شود زاهدان طریقت در ادارات حقیقت ,کِلش کِلش به سوی اتاقها می روند ,در حالی که خلق در پشت در اتاقها و راهروها نمی بینند , ومدهوش از برکات نماز جماعت طولانی و روزه خویش اماده رفتن به سوی خانه ها می شوند . خدای نصیب هیچ بنده خدایی نکند که در این ماه پربرکت کارش به اداره ایی افتد ,حتی اداره ایی که خود نیز جزیی از آن است .چه در اینصورت قید حل مشکل را باید زده و تا ماه صیام به پایان نرسد و یا معجزه ایی رخ ندهد کاری از اوحل نخواهد شد . و هیچ شکایت و اعتراضی شنیده نمیشود , چرا که از برکات است که کارمندان شیدای حق, هیچ گوش به علم سفلی ندارند و همه مست عالم علوی گردیده اند . پس باید صبر کرد یا ضرر کرد که این هم حکمتی است از برکات این مبارک ایام صیام . باشد که همه خلق چو آنان در حق محو گردند و دگر خلق نبینند و خود به عالم پست این دنیا نیالایند .

4 مرداد 91 ساعت 3 بعد از ظهر

/ 0 نظر / 12 بازدید