هنوز هستم

به تنم زخم زدم

تا که بحسم هستم

به خودم تیغ زدم

 تا که ز خونم بنویسم هستم

 وبه فریاد ِ بلند نعره زدم

 تا که ادم بشنَوَدم

لیک اخر

نه که هیچ انسانی

و نه حتی جانداری

نخزید در یادم

 یا که بر فریادم

پاسخی سست دهدم.

15 فروردین 92

/ 2 نظر / 16 بازدید
هادی صداقت

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

هادی صداقت

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک