/ 2 نظر / 13 بازدید
نرگس رضائی‏(سحر‏)‏

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان نه به دستی ظرفی راچرک میکنند نه به حرفی دلی راآلوده...تنهابه شمعی قانعندواندکی سکوت!!!‏

نرگس رضائی‏(سحر‏)‏

تو دانشگاه بودم که داشتم وبلاگتونو میدیم وقتی چشمم به عکس ها افتاد به دوروبرم که نگاه کردم ازخودمون خجالت کشیدم...ا